PROJEKT I URVAL

Infrastrukturprojektet Bana Väg i Väst: E45 Göteborg-Trollhättan, delarna Älvängen-Alvhem, Alvhem-Kärra, Torpa-Stenröset. Norge Vänerbanan delen Hede-Älvängen, Velanda-Prässebo (2007-2009)
....................................................................................
Riksväg 40 vid Ulricehamn, delen Dållebo-Hester, riksväg 41 förbifart Veddige, beställarstöd (2008-2009)
....................................................................................
Väg 288 i Uppsala län, Jälla-Hov, väg 70 i Västmanlands län, förbifart Salabeställarstöd (2008-2009)
....................................................................................
Natur- och kulturmiljöutredning inför förläggning av fiberkabel, Bengtsfors kommun (2008)
....................................................................................
Vägverket huvudkontoret föreskrifter och kontraktsmallar i samband med arkeologiska uppdrag (2008-2009)
....................................................................................
Beställarstöd åt Vägverket i samverkan med länstyrelsen i Västra Götaland. Upphandling av arkeologiska uppdrag inför E45:ans nya sträckning Göteborg-Trollhättan (2007)
....................................................................................
Natur- och kulturmiljöbedömningar (12:6-samråd) i samband med Vattenfalls jordkabelförläggningar i Västra Götalands län (2006-2008)
....................................................................................
Förstudie åt Studio 1-11 Arkitekter inför detaljplaneläggning av Kilenkryssets industriområde i Rosersberg, Stockholms län, etapp 2 (2007)
....................................................................................
Arbetsplan och bygghandling för ny väg E18 Västjädra-Västerås, Västmanlands län, beställarstöd inom arkeologi åt Vägverket Region Mälardalen (2004-2005)
.................................................................................... Beställarstöd vid arkeologiska undersökningar åt Vägverket Region Mälardalen i projektet ny väg E4 Uppsala-Mehedeby, Uppsala län (2002-2009)
.....................................................................................
Beställarstöd inom arkeologi åt vägverket Region Mälardalen inför upprättande av bygghandling och arkeologiska undersökningar för ny väg E18 Sagån-Enköping, Västmanlands och Uppsala län (2004-2009)
....................................................................................

Ostkustbanan Dubbelspår Gamla Uppsala, beställarstöd åt Trafikverket Investering (2010-2014)
....................................................................................
Norge/Vänerbanan, Hede-Älvängen, Velanda-Prässebo, beställarstöd åt Banverket (2008-2009), Trafikverket (2010-2012)
....................................................................................

E 6 Pålen-Tanumshede, Västra Götalands län, Trafikverket Investering (2011-2014)
....................................................................................
E 6/Väg 161 Nordlänken, Torp Uddevalla, Västa Götalands län, beställarstöd åt Trafikverket (2011-2014)
....................................................................................
Väg 288 Jälla-Hov, Hov-Alunda, Alunda-Gimo, Gimo-Börstil, Uppsala län, beställarstöd åt Vectura (2012-2013) och Trafikverket (2010, 2014).
....................................................................................

Väg 252 Hallstahammar-Surahammar, Västmanlands län, MKB-stöd åt Vectura (2012).
....................................................................................
Detaljplan Stora Uppåkra, Lunds kommun, Skåne län, Budgetberäkning åt Myresjöhus AB (2010).
....................................................................................
Riksväg 56 Stingtorpet-Tärnsjö, Uppsala län, beställarstöd åt Trafikverket (2010-2014).
....................................................................................
Riksväg 55 Kvarnbolund-Berthåga, Uppsala, Uppsala län, beställarstöd åt Byggstyrning Hans Samuelsson AB.
....................................................................................
Riksväg 44 Lidköping-Källby, Västra Götalands län, beställarstöd åt Trafikverket (2012-2014)
....................................................................................
Väg 940 Rösan-Forsbäck, Onsala, Hallands län, beställarstöd åt Trafikverket (2013-2014)
....................................................................................
E 18 Björkås-Skutberget, Karlstad, Värmländs län, beställarstöd åt Vägverket och Trafikverket (2007, 2013-2014).
....................................................................................
12:6-samråd kabelnedläggningar, Upplands Energi, Uppsala län (2013-2014).
....................................................................................