KONTAKT

kmb Kulturmiljöbyrån
Besöksadress: Seminariegatan 33 C Uppsala
Postadress: Olofsberg 4, 74387 Bälinge
Telefon kontor: 018-35 63 90


Sverker Söderberg
Mobil: 070-220 33 16
E-post: