OM FÖRETAGET

Företaget med det inregistrerade namnet kmb Kulturmiljöbyrån startade i mars år 2000. Ett av de första uppdragen var att fungera som beställarstöd rörande arkeologi åt Vägverket i samband med utbyggnaden av motorvägen E 4 Uppsala-Mehedeby.

Det har följts av flera liknande uppdrag i samband med vägbyggen och andra exploateringar, se projekt. Utöver detta har ett antal förstudier i tidigare planeringsskeden gjorts.

Företaget är fristående från myndighet eller institution men med ett väl förgrenat kontaktnät bland dessa.

Kunder
Bland kunderna finns Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket), Vattenfall Eldistribution, Vattenfall Service Syd, Svenska Kraftnät, Linjeberedningskonsult, Eltel Networks, Sweco, Studio 1-11 Arkitekter, Bergström & Enocson Fastigheter, Humlegården, Veidekke ASA/VP Väg, Peab, Kilenkrysset, Ekolsunds Slott, HS Landsbygdskonsult, Vectura, Byggstyrning Hans Samuelsson AB.

Företagets lokalisering
Kmb ligger i Uppsala, men verksamheten kan bedrivas där det finns behov av våra tjänster.

Innehavaren Sverker Söderberg har mångårig erfarenhet av uppdragsarkeologi med undersökningar, utredningar och förstudier inom kulturmiljövården vid Riksantikvarieämbetet samt från länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Uppsala. Han har också innehaft tjänster vid Sjöhistoriska museet/Vasavarvet och länsmuseerna i Västerås och Visby samt Uppsala Universitet.